بهترین روش برای کندن شیشه دودی ماشین

1. استفاده از شوینده و تیغ

شاید بهترین روش برای جدا کردن دودی از روی شیشه همین روش است که ابتدا ماشین رو در معرض افتاب قرار داده یا با استفاده سشوار شیشه ها را گرم کرده و برچسب دودی را کنده و چسب باقی مانده را به راحتی با اسپری اب و شوینده (شامپو و مایع ظرف شوی )و کمی تیغ کشیدن کامل از بین ببرید (باید از تیغ دسته دار استفاده کنید تا خط روی شیشه نیفتد)

. الکل

برچسب را کنده و روی چسب باقی مانده

الکل مالیده و چند دقیقه صبر کنید تا از شیشه جدا شوید. در صورت لزوم از تیغ استفاده کنید.

3. . استون

برچسب را کنده و روی چسب باقی مانده

استون مالیده و چند دقیقه صبر کنید تا از شیشه جدا شوید. در صورت لزوم از تیغ استفاده کنید.

4. یخ

یک کیسه یخ را برای چند دقیقه روی برچسب نگه دارید تا چسب خنک شود. سپس، از تیغ برای برداشتن برچسب استفاده کنید.

5. شیشه پاک کن
محلول پاک کننده شیشه را روی برچسب اسپری کنید، از یک تیغ برای جدا کردن آن استفاده کنید و برچسب را به آرامی به سمت بالا بکشید. اسپری کنید، تیغ بکشید تا برچسب کاملاً جدا شود. بیرونی ماشین را تمیز کنید
modir
ارسال دیدگاه